Portofoliu: Centrul de Cercetare în Inginerie şi Management Tehnologic

 
Centrul de Cercetare în Inginerie şi Management Tehnologic

Centrul de Cercetare în Inginerie şi Management Tehnologic

Centrul de Cercetare în Inginerie şi Management Tehnologic al Facultăţii de Inginerie din Universitatea de Nord din Baia Mare are disponibilitate şi expertiză pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare şi dezvoltare tehnologică în următoarele domenii:

  • Cercetare competitivă şi precompetitivă a instalaţiilor mecanice de proces, a sistemelor de transport, a sistemelor logistice, precum şi mentenanţa acestora
  • Sisteme mecanice, organe de maşini şi tribologie
  • Module de translaţie de tip actuatori liniari
  • Tribologia aşchierii şi calitatea suptafeţelor
  • Cercetări în sisteme de acţionare fluidice şi hidraulice
  • Ingineria calităţii în sistemele tehnologice
  • Management tehnologic şi antreprenoriat în industrie